WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka Jaromir Cysek
ul. Piramowicza 15 lok. 12 (wejście również od Narutowicza 44)
90-254 Łódź
NIP: 728 264 29 18

Adres e-mail: j.cysek@gmail.com
Tel.: +48 888 492 810

JAROMIR
CYSEK

adwokat


W 2009 roku ukończył prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Reprezentacja strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym – Studium prawnoporównawcze na przykładzie Polski i Szwajcarii” pod kierunkiem prof. Jana Pawła Tarno obronił z wynikiem bardzo dobrym.

Absolwent francuskich magisterskich studiów prawniczych – Master Professionel – Juriste Européen na Université François-Rabelais de Tours (Francja) oraz Studium Podyplomowego II stopnia po nazwą „Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (2009 r.).

Stypendysta Ministra Szkolnictwa Wyższego (2007). W latach 2007-2009 przebywał na stypendium rządu Konfederacji Szwajcarskiej na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria).

Od 2009 r. doktorant w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i postępowania sądowoadminitracyjnego, w tym:
„Niedopuszczalność zawieszenia postępowania ze skargi na decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty z uwagi na sądową kontrolę interpretacji indywidualnej” [w:] A. Kisielewicz, J.P. Tarno (red.) „Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych”, Warszawa 2013;
„Sądowa kontrola decyzji w sprawach chorób zawodowych” Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka nr 4/2009.

W latach 2010 - 2012 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod Patronatem adwokatów Włodzimierza Woźniaka i Tomasza Szczepaniaka.

Z Kancelarią Woźniak-Szczepaniak współpracuje od 2009 roku, obecnie jako adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.


Specjalizacje: