WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka Tomasz Arkuszyński
ul. Piramowicza 15 lok. 20
(wejście od Narutowicza 44)
90-254 Łódź
NIP: 733 131 49 25

Adres e-mail: tomasz.arkuszynski@adwokatura.pl

Telefon: + 48 662 146 861
Tel/Fax: + 48 42 632 10 23

TOMASZ
ARKUSZYŃSKI

adwokat


W roku 2006 ukończył stacjonarne studia magisterskie – kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt.: „Piractwo komputerowe w świetle prawa karnego i kryminalistyki”, pisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Witolda Kuleszy w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UŁ, obronił z wynikiem bardzo dobrym.
W 2007 roku ukończył Podyplomowe Studium Ubezpieczeń organizowane przez Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedrę Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej.
W latach 2007 – 2011 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi pod Patronatem adwokata Włodzimierza Woźniaka.
Z Kancelarią Woźniak - Szczepaniak współpracuje od 2006 roku, obecnie jako adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.
W obszarze jego zainteresowań zawodowych pozostaje prawo ubezpieczeń gospodarczych, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, prawo karne.


Specjalizacje:

  • Sprawy cywilne – prawo ubezpieczeń gospodarczych
  • Odszkodowania, roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błąd w sztuce lekarskiej
  • Prawo zobowiązań
  • Prawo karne 


Możliwość umówienia spotkania bezpośrednio u klienta.