WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

Dane kontaktowe:

Telefon: + 48 606 328 331
Adres e-mail: adwokat.ewelinasadowska@gmail.com

EWELINA
SADOWSKA

adwokat


 

W roku 2013 ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt.: „Przesłuchanie małoletniego w polskim procesie karnym” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wójcickiej obroniła w Katedrze Postępowania Karnego UŁ.  

W trakcie studiów była aktywnym członkiem Koła Prawa Karnego Procesowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała od roku 2012 jako praktykant w Kancelarii Adwokackiej.  

Z Kancelarią Woźniak - Szczepaniak współpracuje od roku 2014. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w roku 2018 roku złożyła państwowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.  

Obecnie jako adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

W obszarze zainteresowań zawodowych pozostaje prawo karne, prawo cywilne, w tym prawo spadkowe i rodzinne.