WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

MACIEJ
KRUSZEWSKI

aplikant adwokacki


W 2014 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent VII Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego (2012-2014) organizowanej we współpracy Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster.

Stypendysta programu finansowanego we współpracy Westfälischen Wilhelms-Universität oraz DAAD. Absolwent podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego Master Deutsches Recht (2014-2016) na Westfälischen Wilhelms-Universität w Münster gdzie uzyskał stopień naukowy Magister Legum (LL.M) Od 2015 roku odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, pod patronatem adwokata Tomasza Szczepaniaka.

W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne i gospodarcze. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.