WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

MARTA
NAROŻNA

asystent adwokata


W 2010 roku ukończyła kierunek Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2011-2012 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rynek Nieruchomości – Wycena na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym UŁ.
Z Kancelarią Woźniak - Szczepaniak współpracuje od lutego 2010 roku na stanowisku specjalisty do spraw administracyjnych. W Kancelarii organizuje pracę sekretariatu i zarządza kontaktami z Klientami.