WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

Dane kontaktowe:

Telefon: + 48 723 639 158
Telefon: + 48 42 632 70 10
Tel/Fax: + 48 42 632 10 23
Adres e-mail:adwokat.sekpiotr@gmail.com

PIOTR
SĘK

adwokat


W 2012 roku ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ. W 2013 roku ukończył Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Fundacji Academia Iuris, w dwóch łódzkich spółkach partnerskich adwokatów oraz w kancelarii notarialnej.

Z Kancelarią Woźniak - Szczepaniak współpracuje od roku 2012. W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zaś w 2016 roku złożył państwowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Obecnie jako adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej
.


Specjalizacje:

  • Prawo karne, karno-skarbowe, wykroczeń, wykonawcze, postępowania z zakresu
    ust. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Prawo cywilne w tym spadkowe i rodzinne
  • Sprawy odszkodowawcze, roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błąd w sztuce lekarskiej, ochrona dóbr osobistych
  • Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i sądami polubownymi