WOŹNIAK
SZCZEPANIAK

Kancelaria Adwokacka

Specjalizacje:

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/users/kancws/public_html/kancelaria/modules/show_menu2/include.php on line 216

Prawo cywilne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – CZYNY NIEDOZWOLONE tj. np. sprawy o:

 • zadośćuczynienie
 • odszkodowanie
 • rentę

Naprawienie szkód majątkowych lub niemajątkowych powstałych w następstwie np. wypadku komunikacyjnego, poślizgnięcia, pogryzienia przez zwierzęta, ruchu przedsiębiorstwa, szkód medycznych (błąd w sztuce lekarskiej) czy naruszenia dóbr osobistych


WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE tj. np. sprawy o:

 • Nabycie prawa przez zasiedzenie
 • Zniesienie współwłasności
 • Uregulowanie stosunków współwłaścicieli
 • Służebności (rzeczowe i osobiste, służebność przesyłu – sprawy dot. słupów energetycznych)
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste)
 • Ochronę własności
 • Naruszenie posiadania

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ tj. np. kwestie dotyczące:

 • Spełnienia świadczenia – np. zapłata ceny sprzedaży, czy wynagrodzenia, wykonanie dzieła
 • Zobowiązań solidarnych
 • Bezpodstawnego wzbogacenia
 • Kar umownych
 • Potrącenia
 • Przelewu wierzytelności
 • Ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)

PRAWO KONTRAKTOWE tj. np. sprawy dotyczące:

 • Umowy sprzedaży – np. roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji (postępowania reklamacyjne, sprzedaż na odległość, sprzedaż konsumencka)
 • Umowy o dzieło
 • Umowy o roboty budowlane – np. roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
 • Umowy najmu i dzierżawy
 • Umowy ubezpieczenia
 • Umowy spółki cywilnej
 • Umowy darowizny
 • Umowy renty i dożywocia
 • Umów nienazwanych

PRAWO SPADKOWE tj. np. kwestie dotyczące:

 • Stwierdzenia nabycia spadku
 • Przyjęcia i odrzucenia spadku
 • Sporządzenia testamentu
 • Nieważności testamentu
 • Niegodności dziedziczenia
 • Zapisu
 • Zachowku
 • Odpowiedzialności za długi spadkowe
 • Działu spadku